UNIUNEA NATIONALA A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMANIA


Cautare pe site

Casa de Asigurari a notarilor publici

   Rolul notarului | Cadrul organizatoric | Cadrul legislativ | Alegerea notarului | Onorarii si taxe | Institutul Notarial Roman | Casa de pensii | Casa de Asigurari | Istoric | Dimensiune internationala

"Noi garantăm răspunderea dumneavoastră civilă
în exercitarea atribuţiilor profesionale "

     Casa de Asigurări a Notarilor Publici funcţionează în cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, având potrivit legii, personalitate juridică, organe de conducere şi patrimoniu propriu. Sunt membri ai Casei de Asigurări toţi notarii publici care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României şi are ca scop asigurarea de răspundere civilă a notarului public în exerciţiu pentru prejudiciile cauzate prin fapte şi acte notariale, cu excepţia prejudiciilor cauzate prin fapte săvârşite cu intenţie.
     Casa de Asigurări îşi desfăşoară activitatea prin autofinanţare. Mijloacele financiare ale acesteia sunt formate din primele de asigurare, taxele de înscriere, donaţii, legate şi din alte surse legale. Notarii publici în exerciţiu au obligaţia de a încheia poliţe de asigurare la data dobândirii calităţii, să plătească taxa de înscriere, precum şi primele anuale.
     Organe de conducere ale Casei de Asigurări a Notarilor Publici sunt: Congresul Notarilor Publici, Consiliul de Administraţie şi Preşedintele.


STATUTUL CASEI DE ASIGURARI A NOTARILOR PUBLICI

*) click pe descriere pentru a vizualiza documentul in format PDF

Back pageBack to top