UNIUNEA NATIONALA A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMANIA


Cautare pe site

Biroul Executiv al Consiliului Uniunii

Dumitru Viorel Manescu - presedintele UNNPR
Dumitru Viorel Mănescu
Președintele UNNPR

Doina Rotaru - Prim-Vicepresedinte UNNPR
Doina Rotaru
Prim-Vicepreședinte UNNPR

Ion Marin - Vicepresedinte UNNPR
Ion Marin
Vicepreședinte UNNPR

Vasile Varga - Vicepresedinte UNNPR
Vasile Varga
Vicepreședinte UNNPR

Sorin Marina
Sorin Marina
CNP București

Eduard Lambert
Eduard Lambert
CNP Timisoara

Stela Badarau
Stela Bădărău
CNP Iași

Marin Carstoiu
Marin Cârstoiu
CNP Pitești

Bogdan Ciucă
Bogdan Ciucă
CNP Galați

    Biroul executiv al Consiliului Uniunii are urmatoarele atributii principale:
 • asigură activitatea permanentă a Consiliului Uniunii;
 • propune ministrului justiţiei numirea în funcţie a notarului public, schimbarea sediului biroului notarial, asocierea şi încetarea asocierii, suspendarea şi încetarea suspendării din funcţia de notar public, revocarea ori încetarea calităţii de notar public;
 • pregăteşte proiectele de documente care vor fi prezentate spre dezbatere şi aprobare Consiliului Uniunii;
 • elaborează proiectul raportului anual al activităţii Uniunii;
 • elaborează proiectul de buget anual al Uniunii, asigură gestionarea curentă a patrimoniului, urmăreşte întocmirea bilanţului financiar-contabil şi executarea bugetului;
 • asigură execuţia bugetară şi urmăreşte realizarea resurselor bugetului Uniunii;
 • organizează serviciile proprii ale Uniunii şi aprobă organigrama şi statul de funcţii ale personalului de specialitate şi administrativ al Uniunii;
 • aprobă organigrama, statul de funcţii şi coordonează activitatea tuturor entităţilor înfiinţate în cadrul Uniunii;
 • aprobă proiectul de buget anual, execuţia bugetară şi descărcarea de gestiune a entităţilor înfiinţate în cadrul Uniunii;
 • acordă, suspendă şi retrage birourilor notariale, la cerere sau din oficiu, licenţa de funcţionare;
 • analizează raportul Consiliului de disciplină al Uniunii şi propune măsurile ce se impun;
 • analizează sinteza controlului profesional administrativ întocmită de corpul de control al Uniunii şi propune măsurile ce se impun;
 • rezolvă conflictele de competenţă dintre notarii publici din Camere diferite;
 • coordonează activitatea de creare şi funcţionare a sistemului şi reţelelor de informatizare între Uniune şi Camere, precum şi la nivelul birourilor notariale, potrivit programelor proprii şi celor derulate în cooperare cu notariatele europene;
 • coordonează atât activitatea Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale, denumit în continuare CNARNN, cât şi registrele naţionale notariale privind evidenţa actelor şi procedurilor notariale şi adoptă actele normative necesare funcţionării acestora;
 • soluţionează, la solicitarea preşedintelui Uniunii, sesizările formulate împotriva notarilor publici sau împotriva Camerelor;
 • acceptă donaţiile şi legatele făcute Uniunii;
 • asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Congresului şi ale Consiliului Uniunii şi supraveghează executarea acestor hotărâri de către Camere şi notarii publici, adoptând decizii corespunzătoare;
 • îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, regulament, statut şi de actele normative cu caracter intern.
Back pageBack to top