Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România a creat acest site specializat, conţinând informaţii juridice fundamentale din trei domenii importante ale vieţii civile, care se află în competenţa corpului notarial: Contractele civile imobiliare, Succesiunile şi Familia.

Site-ul este conceput într-o manieră interactivă şi dinamică, pornind de la 260 întrebări esenţiale din aceste domenii, care se întâlnesc frecvent în practica notarială, la care s-au oferit răspunsuri juridice detaliate, însoţite de textele legale aplicabile.

Grafica folosită facilitează lectura informaţiilor de pe orice dispozitiv (telefon, tabletă, computer), iar limbajul utilizat este adaptat, în mod special, pentru a putea fi înţeles de orice persoană.
Legislaţia avută în vedere este cea în vigoare la 1 aprilie 2024. Prin grija UNNPR, conţinutul informativ va fi permanent actualizat, ori de câte ori vor apărea modificări legislative în domeniile prezentate.

Considerăm că acest demers juridic va fi util tuturor cetăţenilor, care doresc să afle rapid o informaţie juridică generală din cele trei domenii, explicată clar şi fundamentată legal, înainte de a se adresa oricărui notar public pentru o consultaţie notarială individuală.


Preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România,

Notar Public,

Dumitru Viorel MĂNESCU

© Acest site conţine informaţii juridice de interes general. Orice decizie juridică particulară va fi luată numai în urma unei consilieri notariale individuale.