UNIUNEA NATIONALA A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMANIA

Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania
Disclaimer UNNPR
Informatii juridice privind contractele civile, succesiuni si familie
Notarii romani sustin notarii ucrainieni
ARHIVA FOTO
Citatii proceduri succesorale
Arhiva fostelor Notariate de Stat preluate de la Judecatorii si Arhivele notarilor publici care nu isi mai executa functia.
INFORMARE PRIVIND APLICAREA REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI PRIVIND PROTECTIA PERSOANELOR FIZICE IN CEEA CE PRIVESTE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL SI LIBERA CIRCULATIE A ACESTOR DATE (REGULAMENTUL GENERAL PRIVIND PROTECTIA DATELOR - RGPD).
PROIECTUL CODULUI DE CONDUITA al operatorilor de date cu caracter personal si al imputernicitilor acestora, care desfasoara activitati in domeniul notarial, la nivelul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, urmeaza sa se comunice Autoritatii Nationale pentru emiterea avizului de conformitate cu dispozitiile RGPD.
Regulamentul UE 2016/1191
Aplicarea Legii nr.129/2019 privind prevenirea spalarii banilor si a finantarii terorismului
Anunturi conform Legii 151/2018

Cautare pe site