UNIUNEA NATIONALA A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMANIA


Cautare pe site

Informatii utile: Aplicarea Legii nr.129/2019 (prevenirea spalarii banilor si a finantarii terorismului)

Websiteul Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB)

MONEYVAL(2023)5 - Măsuri de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. Raportul aferent celei de-a cincea runde de evaluare reciprocă, mai 2023

Recomandarile FATF - Standardele internaționale privind combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului și proliferării

GHID DE IDENTIFICARE A BENEFICIARILOR REALI

LINK website ONPCSB: Programe instruire - Ghiduri/Manuale

LINK website ONPCSB: Sanctiuni internationale

Ghid privind abordarea bazată pe gradul de risc (ABGR), destinat practicienilor în domeniul dreptului

LINKURI UTILE WEBSITE ONPCSB: (Jurisdictii aflate sub monitorizarea organismelor internationale - sursa: www.fatf-gafi.org / Jurisdictii cu grad inalt de risc - sursa: www.fatf-gafi.org / Jurisdictii necooperante - surse: eur-lex.europa.eu si www.consilium.europa.eu)

FATF (2023), Orientări privind proprietatea beneficiarilor pentru persoanele juridice, FATF, Paris

Circulara UNNPR nr 2536/20.03.2024

GHID CU PRIVIRE LA TEHNICI PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE LA NIVEL NAŢIONAL A SANCŢIUNILOR INTERNAŢIONALE DE CĂTRE ENTITĂȚILE RAPORTOARE SUPRAVEGHEATE ȘI CONTROLATE DE OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

GHIDUL PRIVIND CRITERIILE SI REGULILE DE RECUNOAȘTERE A SITUAȚIILOR DE RISC RIDICAT SAU SCĂZUT DE SPALARE DE BANI SI/SAU DE FINANȚARE A TERORISMULUI

GOOD PRACTICES ON THE PREVENTION OF MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING IN THE NOTARIAL SECTOR
Back pageBack to top